Search

បំណែងចែកណរម៉ាល់ : ព្យាករណ៍កម្រិតទឹកភ្លៀង

មាតិកា

លំហាត់ ដែនទឹកទន្លេមួយមានបរិមាណទឹកភ្លៀងប្រចាំឆ្នាំជាមធ្យម 1500mm ត្រូវបានព្យាករណ៍តាមបំណែងចែកណរម៉ាល់ដែលមានគម្លាតស្តង់ដា 400mm2

  1. គណនាប្រូបាបនៃបរិមាណទឹកភ្លៀងថ្ងៃអនាគតស្ថិតនៅចន្លោះពី 1000mm-1800mm
  2. គណនាបរិមាណទឹកភ្លៀងប្រចាំឆ្នាំចំពោះប្រូបាប10ភាគរយ។

ចម្លើយគម្រូ

សំណួរ 1.

តាងបរិមាណទឹកភ្លៀងនៅឆ្នាំណាមួយដោយ X

X ត្រូវនឹងបំណែងចែកណរម៉ាល់ N(1500, 4002)

z ត្រូវនឹងបំណែងចែកណរម៉ាល់ស្តង់ដា N(0, 1)

តាមតារាងបំណែងចែកណរម៉ាល់គេបាន

ដូចនេះប្រូបាបនៃបរិមាណទឹកភ្លៀងថ្ងៃអនាគតស្ថិតនៅចន្លោះពី 1000mm-1800mm គឺ66.78%

សំណួរ 2.

តាង c ជាកម្រិតទឹកភ្លៀងប្រចាំឆ្នាំអតិបរមាដែលមានប្រូបាប 10%

តាមតារាងបំណែងចែកណរម៉ាល់គេបាន

ហេតុនេះ (c-1500)/400 ត្រូវស្ថិតនៅចន្លោះដូចបង្ហាញក្នុងរូប

តាមតារាងបំណែងចែកណរម៉ាល់

ដូចនេះបរិមាណទឹកភ្លៀងប្រចាំឆ្នាំករណីប្រូបាប១០ភាគរយគឺ  0 ≤ X ≤ 2012.5mm

ចែករំលែក

Picture of I Uoy

I Uoy

ខ្ញុំជានិស្សិតថ្នាក់អនុបណ្ឌិតដែលកំពុងសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យGifuនៃប្រទេសជប៉ុន។ការសិក្សារបស់ខ្ញុំទាក់ទងនឹងFiber orientation in fiber-reinforced concrete និងការអនុវត្តUHPFRC។

អត្ថបទស្រដៀងគ្នា