Search

អាំងតេក្រាលម្តងពីរ

មាតិកា

យើងនឹងគណនាអាំងតេក្រាលពីរខាងក្រោមក្នុងពេលតែមួយ

ចម្លើយគម្រូ

គណនាអាំងតេក្រាលនៃអង្គទាំងសងខាង

ដូចនេះអាំងតេក្រាលខាងលើគឺ

 

ចែករំលែក

Picture of I Uoy

I Uoy

ខ្ញុំជានិស្សិតថ្នាក់អនុបណ្ឌិតដែលកំពុងសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យGifuនៃប្រទេសជប៉ុន។ការសិក្សារបស់ខ្ញុំទាក់ទងនឹងFiber orientation in fiber-reinforced concrete និងការអនុវត្តUHPFRC។