Search

ចលនាគ្រាប់បាញ់គិតកម្លាំងទប់នៃខ្យល់

មាតិកា

ដូចបង្ហាញក្នុងរូបភាពទី១ អង្គធាតុមានម៉ាស m ត្រូវបានបាញ់ចេញដោយល្បឿនvoផ្គុំបានមុំφជាមួយទិសដេក។

* កម្លាំងទប់នៃខ្យល់ជាកម្លាំងដែលរារាំងចលនារបស់អង្គធាតុ មានន័យថាវាផ្ទុយនឹងល្បឿនរបស់អង្គធាតុ។

 ដូចនេះសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលនៃចលនាតាមទិសនីមួយៗគឺ

 

Made change to Large size
This image was uploaded without being compressed

 

សម្រាប់ឯកសារជាpdfសូមចុចទីនេះ 

 

ចែករំលែក

Picture of I Uoy

I Uoy

ខ្ញុំជានិស្សិតថ្នាក់អនុបណ្ឌិតដែលកំពុងសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យGifuនៃប្រទេសជប៉ុន។ការសិក្សារបស់ខ្ញុំទាក់ទងនឹងFiber orientation in fiber-reinforced concrete និងការអនុវត្តUHPFRC។